Opublikowano:

Energetyka słoneczna

Odnawialne źródła energii

To ze Słońca Ziemia czerpie oświetlenie i ciepło, które jest niezbędne do życia.

Słońce jest dla Ziemi nieograniczonym skarbnicą energii, światła i ciepła. Właściwie od setek lat człowiek dość nieudolnie chce wykorzystać to bogactwo, jakim obdarza ludzi największa gwiazda w Układzie Słonecznym.

Jak zbudowane jest Słońce i na czym polega energetyka słoneczna?

Odnawialne źródła energii wciąż są dla ludzi pojęciem nieco abstrakcyjnym. W erze paliw stałych takich jak ropa naftowa i węgiel, kategoria o tym, że moc pozyskiwana z wiązek słonecznych może być bezpłatna, staje się myślą nierealną. Wbrew tym stereotypom, jest wielka szansa, wystarczy ją zrealizować. Energetyka słoneczna jest dla ludzi czymś nowym, niespotykanym.

Wszakże teraz przed wiekami ludzie byli w stanie wykorzystać energię, jaką obdarza nas Słonko od mln lat. Jak zbudowane jest Słonko i za czymże ukrywa się jego siła? Słonko jest centralną i największą gwiazdą w naszym Układzie Słonecznym. Wokoło tej gwiazdki krąży nie jedynie ziemia, też i wszelkie planety systemu oraz mniejsze ciała niebieskie. Słonko jest najjaśniejszym miejscem, na niebie i największym kopalnią energii, która dociera na ziemię.